Sáng ngày 12/3/2020, Chi đoàn Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi sinh hoạt chủ điểm tháng 3/2020 với chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”.

Chương trình được tổ chức với sự định hướng của Chi bộ, kết hợp cùng với Công đoàn diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều nội dung như:
- Tham quan, tìm hiểu Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Khu căn cứ Y4) và Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại tỉnh Bến Tre.
- Đoàn viên, thanh niên sinh hoạt chuyên đề "Rèn luyện cán bộ trẻ" cùng với Chi bộ Nhà Thiếu nhi.
- Quét dọn vệ sinh tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định.
Buổi sinh hoạt là cầu nối để gắn kết đoàn viên, thanh niên của đơn vị và góp phần nâng chất trong hoạt động của Chi đoàn.

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

Sinh hoạt chủ điểm tháng 3 - Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

CHI ĐOÀN NHÀ THIẾU NHI TP. HỒ CHÍ MINH