Thân gửi đến Quý Phụ huynh và các em Thiếu nhi lịch nghỉ Tết các Lớp năng khiếu Khóa 1/2021.

 Các lớp Thứ 7 - Chủ nhật: Học hết ngày 31/01/2021. Ngày đi học lại: 27/02/2021 (16 ÂL)

Các lớp Thứ 3 - Thứ 5: Học hết ngày 28/01/2021. Ngày đi học lại: 23/02/2021 (12 ÂL)

Các lớp Thứ 4 - Thứ 6: Học hết ngày 29/01/2021. Ngày đi học lại: 24/02/2021 (13 ÂL)

Các lớp Thứ 7: Học hết ngày 30/01/2021. Ngày đi học lại: 27/02/2021 (16 ÂL)

Các lớp Chủ nhật: Học hết ngày 31/01/2021. Ngày đi học lại: 28/02/2021 (17 ÂL)

Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0888 24 42 39

Phòng Giáo vụ - Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh, số 4 Tú Xương, P.7, Q.3 (Phòng 105 - Lầu 1)

Lịch nghỉ Tết các lớp năng khiếu Khóa 1/2021

Thân gửi đến Quý Phụ huynh và các em Thiếu nhi lịch chiêu sinh các Lớp năng khiếu Khóa 1/2021.

Ghi danh học sinh mới từ ngày 15/12/2020

Các lớp bắt đầu khai giảng ngày 02/01/2021

Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0888 24 42 39

Phòng Giáo vụ - Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh, số 4 Tú Xương, P.7, Q.3 (Phòng 105 - Lầu 1)

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 1/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 1/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 1/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 1/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 1/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 1/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 1/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 1/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 1/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 1/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 1/2021