Thân gửi đến Quý Phụ huynh và các em Thiếu nhi lịch chiêu sinh các Lớp năng khiếu Khóa 2/2021.

Ghi danh học sinh mới từ ngày 16/03/2021

Các lớp bắt đầu khai giảng ngày 27/03/2021

Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0888 24 42 39

Phòng Giáo vụ - Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh, số 4 Tú Xương, P.7, Q.3 (Phòng 105 - Lầu 1)

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021

Lịch khai giảng các lớp năng khiếu Khóa 2/2021