Tổ chức bộ máy Nhà Thiếu nhi

BAN GIÁM ĐỐC NHÀ THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giám đốc: Đ/c Phạm Ngọc Tuyền

Phó Giám đốc: Đ/c Hà Tài Sáu

Phó Giám đốc: Đ/c Lê Thị Thu

 

KHOA CHÍNH TRỊ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC ĐỘI

Trưởng khoa: Đ/c Trần Quận Hòa

 

KHOA THẨM MỸ NGHỆ THUẬT

Trưởng khoa: Đ/c Phạm Hồng Tuấn

Phó khoa: Đ/c Phạm Ngọc Bảo Trân

 

KHOA SÁNG TẠO KỸ THUẬT

Trưởng khoa: Đ/c Nguyễn Đỗ Minh

Phó khoa: Đ/c Lê Thị Kim Châu

 

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

Trưởng khoa: Đ/c Huỳnh Cẩm Linh

Phó khoa: Đ/c Trần Quốc Cường

 

KHOA NGHIỆP VỤ CƠ SỞ

Trưởng khoa: Đ/c Phan Thanh Duẫn

Phó khoa: Đ/c Chung Thị Ngọc Hòa

 

PHÒNG GIÁO VỤ

Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Huy Sơn

Phó phòng: Đ/c Nguyễn Mạnh Truyền

 

PHÒNG QUẢN TRỊ - SỰ KIỆN

Trưởng phòng: Đ/c Trần Tiểu Bình

Phó phòng: Đ/c Nguyễn Trung Can

Phó phòng: Đ/c Nguyễn Thanh Phong

 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÁNH

Phó phòng: Đ/c Trần Thị Ngọc Lành

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trưởng phòng: Đ/c Trần Thị Kim Phụng

Phó phòng: Đ/c Lưu Thị Ngọc Hiền

 

BỘ PHẬN TƯ VẤN TÂM LÝ VÀ GIÁO DỤC TRẺ

Trưởng bộ phận: Đ/c Nguyễn Minh Hoàng

 

ĐỘI AN NINH

Đội trưởng: Đ/c Trương Anh Tú

 

TỔ VĂN PHÒNG

Tổ trưởng: Đ/c Lê Đức Anh Kiệt

 

TỔ TẠP VỤ

Tổ trưởng: Đ/c Cù Thị Toan