Sáng ngày 28/06/2023 Nhà thiếu nhi TP. Thủ Đức Thành lập Liên đội, chi đội tạm thời tại Nhà thiếu nhi TP. Thủ Đức – Hè năm 2023. Liên đội bao gồm toàn thể các đội viên tham gia sinh hoạt tại các CLB Đội nhóm chuyên môn tại 4 khoa chuyên môn và các lớp năng khiếu Nhà thiếu nhi TP. Thủ Đức từ ngày 28/5 – 30/8/2023. Liên đội gồm 04 chi đội.

Chúc mừng các bạn là thành viên Ban chủ huy Liên đội tạm thời hè năm 2023 tại Nhà Thiếu nhi TP Thủ Đức 💐💐
- Bạn Đặng Huyền Thư, CLB Chỉ huy Đội - Liên đội trưởng
- Bạn Nguyễn Ngọc Minh Châu, Đội nghệ thuật Thủ Đức Kids – Liên đội phó
- Bạn Nguyễn Ngọc Minh Thy, Đội Nghi Lễ - Liên đội phó.
- Bạn Nguyễn Hoài Nhân, Đội nghi lễ, Chi đội trưởng Chi đội Khoa Chính trị phương pháp công tác Đội
- Bạn Huỳnh Hữu Thịnh, Đội nghi lễ, Chi đội phó Chi đội Khoa Chính trị phương pháp công tác Đội
- Bạn Nguyễn Bảo Châu, Đội nghệ Thuật Thủ Đức Kids, Chi đội trưởng Chi đội Khoa Thẩm mỹ Nghệ thuật.
- Bạn Huỳnh Lê Bảo Phương, Đội nghệ thuật Thủ Đức Kids, Chi đội phó Chi đội Khoa Thẩm mỹ Nghệ thuật.
- Bạn Nguyễn Huỳnh Minh Trí, CLB Ong sáng tạo, Chi đội trưởng Chi đội Khoa Sáng tạo Kỹ thuật.
- Bạn Trịnh Ngọc Khánh Linh, CLB Ong sáng tạo, Chi đội phó Chi đội Khoa Sáng tạo Kỹ thuật.
- Bạn Nguyễn Phạm Khánh Hà, CLB Aerobic, Chi đội trưởng Chi đội Khoa Thể dục thể thao.
- Bạn Lê Đông Nghi, CLB Aerobic, Chi đội phó Chi đội Khoa Thể dục thể thao.

Chúc Ban chỉ huy liên đội, chi đội tạm thời Nhà thiếu nhi TP. Thủ Đức có nhiều hoạt động vui tươi và bổ ích trong dịp hè này nhé.

Chương trình ra mắt Liên đội, Chi đội tạm thời năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Chương trình ra mắt Liên đội, Chi đội tạm thời năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Chương trình ra mắt Liên đội, Chi đội tạm thời năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Chương trình ra mắt Liên đội, Chi đội tạm thời năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở