Nhằm đánh giá kết quả hoạt động Nhà thiếu nhi, kịp thời phát huy những mặt làm được và rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, qua đó tuyên dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thiếu nhi của quận nhà. Bên cạnh đó triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Nhà Thiếu nhi năm 2023. Tối ngày 17/3/2022 Nhà thiếu nhi tổ chức chương trình: “HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHÀ THIẾU NHI NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023”.

Về tham dự Hội nghị Nhà Thiếu nhi trân trọng được đón tiếp: Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Anh Hà Tài Sáu - Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Thành Phố, Chị Chung Thị Ngọc Hoà - Phó khoa nghiệp vụ cơ sở Nhà Thiếu nhi Thành Phố, Chị Nguyễn Thụy Trâm - Phó trưởng Ban dân vận Quận Uỷ, Chị Võ Thị Hạnh - Phó Giám đốc NTN Q8 Cụm trưởng thi đua 2, Cùng Cấp ủy - Thường trực Đoàn 13 phường, Ban Giám hiệu - Thầy Cô Tổng phụ trách 18 Liên Đội.

Hội nghị đã nghe Chị Huỳnh Anh Phương Thảo - Bí Thư Quận Đoàn, Chủ Tịch Hội đồng Đội, Giám đốc Nhà Thiếu nhi quận báo cáo tóm tắt hoạt động năm 2022 và triển khai dự thảo phương hướng chương trình hoạt động năm 2023. Ngoài ra Nhà Thiếu nhi cũng được Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi Thành phố phát biểu chỉ đạo định hướng cho hoạt động năm 2023.

Tại Hội nghị đại biểu đã xem các tiết mục biểu diễn nghệ thuật thật xuất sắc của các em CLB Đội nhóm. Trong buổi Tổng kết Nhà Thiếu nhi đã vinh dự nhận Khen thưởng Bằng khen Trung ương Đoàn cho tập thể Nhà Thiếu nhi, Cờ Hội đồng Đội Trung ương đơn vị xuất sắc khối Quận - Huyện năm 2022.

Nhà Thiếu nhi Thành phố trao Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua 2, Giấy khen cho 07 Tập thể CLB đội nhóm, 10 Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm năm 2022. Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi quận Phú Nhuận cũng trao Giấy khen cho 63 cá nhân thiếu nhi các CLB Đội nhóm, 12 cá nhân cán bộ Giáo viên và 20 Tập thể Liên Đội, Đoàn phường đã cùng đồng hành Nhà Thiếu nhi trong các hoạt động năm 2022.

Tổng kết hoạt động năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận

Tổng kết hoạt động năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận

Tổng kết hoạt động năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận

Tổng kết hoạt động năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận

Tổng kết hoạt động năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận

Tổng kết hoạt động năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở