Ngày 06/01/2023 Nhà Thiếu nhi phối hợp cùng Hội đồng Đội thành phố Thủ Đức tổ chức lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội năm học 2022 – 2023 với chủ đề: “Thiếu nhi thành phố Thủ Đức – Làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn”.

Buổi tập huấn giúp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng thực hành xã hội cho các Ban chỉ huy Liên Đội Tiểu học – Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Đức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội, tính tự quản trong lực lượng Chỉ huy Đội. Trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho Ban chỉ huy Liên đội nhằm giúp các em bồi dưỡng kiến thức, tự tin thực hiện nhiệm vụ công tác Đội.

Cùng với đó triển khai, quán triệt nội dung cần tập trung của Kế hoạch số 14-KH/HĐĐ ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Đội thành phố Thủ Đức về công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố năm học 2022 - 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh - Làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn”.

Tập huấn BCH Liên đội bao gồm 03 phần
1. Hướng dẫn nội dung trọng tâm kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành Phố Thủ Đức năm học 2022 - 2023.
2. Các nội dung điều chỉnh trong điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, phát huy vai trò của Ban chỉ huy Liên Đội trong hoạt động Đội.
3. Hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt sao nhi đồng, sinh hoạt tập thể, kỹ năng tổ chức sinh hoạt dưới cờ.

Qua buổi tập huấn BTC lớp rất mong các bạn BCH Liên đội có đầy đủ các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng thực hành xã hội để tự tin thực hiện thành công nhiệm vụ công tác Đội năm học 2022 - 2023.

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở