Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Nhà thiếu nhi huyện, Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Củ Chi năm học 2022 – 2023.

Nhằm giáo dục, tuyên truyền các nhóm quyền trẻ em được quy định trong Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em, Luật trẻ em năm 2016 trong đội viên, học sinh, thiếu nhi.

Ngày 30/11/2022, Nhà Thiếu nhi huyện Củ Chi phối hợp Hội đồng Đội huyện tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu Luật trẻ en năm 2016 chủ đề: "Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai" tại trường TH Phú Mỹ Hưng với sự tham gia của hơn 70 em đội viên, thiếu nhi các trường TH, THCS trên địa bàn huyện. Kết quả BTC đã trao giải thưởng cho 24 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất cuộc thi.

Cuộc thi tìm hiểu luật trẻ em - Nhà Thiếu nhi Huyện Củ Chi

Cuộc thi tìm hiểu luật trẻ em - Nhà Thiếu nhi Huyện Củ Chi

Cuộc thi tìm hiểu luật trẻ em - Nhà Thiếu nhi Huyện Củ Chi

Cuộc thi tìm hiểu luật trẻ em - Nhà Thiếu nhi Huyện Củ Chi

Cuộc thi tìm hiểu luật trẻ em - Nhà Thiếu nhi Huyện Củ Chi

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở