Ngày 22/9/2022, Nhà Thiếu nhi quận Bình Thạnh tổ chức chương trình tham quan “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” năm 2022 tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với thành phần tham gia là thành viên các CLB – Đội – Nhóm và học viên các lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi, phụ trách 04 khoa chuyên môn, BCH các CLB – Đội – Nhóm trực thuộc Nhà Thiếu nhi quận, giáo viên đang giảng dạy các lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi, tại chương trình đã tổ chức các nội dung như:

- Tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Nhà Truyền Thống Quận
- Tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Nhà Thiếu Nhi Quận
- Tham gia hội thi kiến thức “Bác Hồ một tình yêu bao la”;
- Hội thi viết “Bác Hồ, Người là niềm tin tất thắng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách, sự nghiệp Hồ Chí Minh mãi là di sản của dân tộc ta trong quá trình phát triển. Với thành phố mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh phải biến sức mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thành sức mạnh của mỗi người dân thành phố, để mỗi người dân có ý chí mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn nữa trong xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố không chỉ là tài sản của người dân thành phố trong cuộc sống của mình mà còn là di sản văn hóa, chính trị của dân tộc.

Qua chương trình đã lan tỏa sâu rộng hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các em thiếu nhi là thành viên CLB – Đội – Nhóm và học viên các lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi. Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lý các CLB – Đội – Nhóm ở các khía cạnh năng khiếu khác nhau. Thông qua các hoạt động xây dựng hình ảnh người Cán bộ phụ trách Đội, nhân viên và Giáo viên Nhà Thiếu nhi quận Bình Thạnh chuẩn về tác phong, vững về chuyên môn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở