Hưởng ứng phong trào phát triển văn hóa đọc sách cho các em thiếu nhi, giúp các em thiếu nhi ở khu vực địa bàn dân cư có thể tiếp cận những quyển sách hay, lành mạnh, phù hợp lứa tuổi. Nhà Thiếu nhi Khảo sát địa điểm bố trí khả thi và nhu cầu đọc sách cho thiếu nhi tại các địa bàn dân cư.

Qua khảo sát Nhà Thiếu nhi tiến hành làm việc với tổ dân phố khu phố Giồng Ao, Thị Trấn Cần Thạnh Huyện Cần Giờ sau khảo sát về việc bố trí địa điểm và thống nhất việc thực hiện công trình kệ sách thiếu nhi. Nhà Thiếu nhi thực hiện thiết kế và mua vật liệu lắp ráp kệ trưng bày sách; Ngày 29/9/2022 Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà Thiếu nhi tham gia thực hiện công trình “Tủ sách thiếu nhi”: trao tặng 500 quyển sách thiếu nhi các loại (truyện ngắn, thơ văn, truyện tranh, khoa học thiếu nhi…) và 02 kệ trưng bày sách bằng sắt tổng hợp lắp ráp tại Nhà Văn Hóa khu phố Giồng Ao, Thị Trấn Cần Thạnh Huyện Cần Giờ.

Trao tặng công trình Tủ sách Thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Trao tặng công trình Tủ sách Thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Trao tặng công trình Tủ sách Thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Trao tặng công trình Tủ sách Thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần GiờTrao tặng công trình Tủ sách Thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở