Trong năm 2022, Nhà thiếu nhi Quận 8 đăng ký thực hiện giải pháp là nâng cao, củng cố phát triển câu lạc bộ, đội, nhóm của Khoa Chính trị Phương pháp Công tác Đội.

Nhằm tạo điều kiện cho các em được gặp gỡ, vui chơi, giao lưu sau nhưng giờ học tập. Qua đó, phát hiện thêm các em có năng khiếu, yêu thích bộ môn trống – kèn, trang bị những kỹ năng, các bài cơ bản về trống – kèn cho các em Đội viên tại trường và xây dựng, thành lập Đội trống – kèn tại trường THCS Tùng Thiện Vương. Đồng thời, xây dựng và nâng cao chất lượng đội trống – kèn nòng cốt của trường, nhằm phục vụ các hoạt động, các ngày lễ lớn được tổ chức tại trường và các hoạt động tổ chức trên địa bàn quận.

Ngày 28/8/2022, Nhà Thiếu nhi Quận 8 tổ chức lớp bồi dưỡng trống kèn tại trường THCS Tùng Thiện Vương năm 2022 có khoảng 25 em tham gia đến từ liên đội trên địa bàn quận. Khi đến tham gia lớp trồng kèn tại trường sẽ giúp các em học được những bài cơ bản về trống kèn và các bài nâng cao nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ đội, nhóm Khoa Chính trị Phương pháp Công tác Đội, đưa mô hình hoạt động của Khoa xuống trường thu hút các em học sinh, đội viên yêu thích bộ môn trống kèn cùng tham gia.

Tổ chức lớp bồi dưỡng trống kèn - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Tổ chức lớp bồi dưỡng trống kèn - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Tổ chức lớp bồi dưỡng trống kèn - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở