Nhằm tổng kết các hoạt động hè, các lớp năng khiếu các hoạt động của CLB, Đội nhóm tại Nhà thiếu nhi, từ đó kịp thời tuyên dương khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động hội thi, hội diễn, liên hoan của hệ thống Nhà thiếu nhi. Ngày 15/8/2022 Nhà Thiếu nhi huyện Cần Giờ Tổ chức Tổng kết hè và các lớp năng khiếu hè năm 2022 với các nội dung như: Giao lưu các CLB, đội nhóm; Biễu diễn báo cáo các tiết mục lớp năng khiếu: đàn Organ, Thể dục nhịp điệu, võ Taekwondo, triển lãm tranh.Đồng thời Khen thưởng 21 em thiếu nhi có thành tích học tập nổi bật của các lớp năng khiếu hè năm 2022. Tuyên dương 16 em thiếu nhi đang sinh hoạt trong các CLB, đội nhóm, có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động hè của Nhà Thiếu nhi thu hút 150 em thiếu nhi tham gia.

Cũng trong ngày 15/8/2022 Nhà thiếu nhi tuyên truyền luật trẻ em thông qua hình thức game show có 4 đội tham gia thu hút 40 em thiếu nhi kết thúc game show Ban tổ chức trao tặng 4 phần quà cho 4 đội.

Tổng kết hè các lớp năng khiếu năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Tổng kết hè các lớp năng khiếu năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Tổng kết hè các lớp năng khiếu năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Tổng kết hè các lớp năng khiếu năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Tổng kết hè các lớp năng khiếu năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở