Nhằm tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng thông qua việc tuyên truyền, tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng Việt Nam.

Góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các em thiếu nhi, thanh thiếu niên trong việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc. Qua đó, xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc, yêu lịch sử, yêu truyền thống bằng những hành động cụ thể khi các em tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo Sinh hoạt Hè Quận 8 về tổ chức các hoạt động trong chuỗi các hoạt động Hè năm 2022, ngày 28/7/2022, Nhà Thiếu nhi Quận 8 tổ chức Hành trình về nguồn với chủ đề “ Thiếu nhi Quận 8 tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh” năm 2022 tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh thu hút hơn 80 em thiếu nhi đến từ 16 phường trên địa bàn quận. Khi đến tham quan Bảo tàng các em thiếu nhi sẽ được giới thiệu, tìm hiểu, tham quan về những chứng tích, sự tích tạo nên chiến thắng lịch sự trong các cuộc chiến tranh của dân tộc ta. Qua đó, giúp các em ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm hơn trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước.

Hành trình về cội nguồn năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Hành trình về cội nguồn năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Hành trình về cội nguồn năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Hành trình về cội nguồn năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Hành trình về cội nguồn năm 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở