Thực hiện Chương trình năm của Nhà thiếu nhi Quận 4. Nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa thưởng thức trong thiếu nhi, tạo điều kiện để các em thiếu nhi tiếp cận với âm nhạc dân tộc, khơi dậy niềm tự hào đối với âm nhạc dân ca, lịch sử dân tộc.

Chiều ngày 14/6/2022, Nhà Thiếu nhi Quận 4 phối hợp Hội đồng Đội Quận 4 tổ chức buổi Lễ ra mắt Câu lạc bộ Âm nhạc dân tộc nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, giáo dục những hiểu biết về văn hóa dân tộc, giới thiệu những tinh hoa của nghệ thuật dân tộc.

Đến tham dự buổi Lễ ra mắt CLB "Âm nhạc dân tộc" có đ/c Hoàng Thu Nam - Phó Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 4, Nguyễn Thị Bích Huyền – Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi Quận 4, anh Trần Thanh Thảo - Trưởng ban Dân ca Cải lương CLB Văn hóa Nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và hơn 60 em thiếu nhi đến từ các trường, các phường và các em sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi Quận 4.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Âm nhạc dân tộc - Nhà Thiếu nhi Quận 4

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Âm nhạc dân tộc - Nhà Thiếu nhi Quận 4

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Âm nhạc dân tộc - Nhà Thiếu nhi Quận 4

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Âm nhạc dân tộc - Nhà Thiếu nhi Quận 4

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Âm nhạc dân tộc - Nhà Thiếu nhi Quận 4

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở