Nhằm bồi dưỡng kiến thức công tác Đội tại các liên đội, kỹ năng thực hành xã hội và các kiến thức về lịch sử truyền thống tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển khai nội dung trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh học tốt, chăm ngoan – vui khỏe, an toàn” gắn với các hoạt động trọng tâm của chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 12. Ngày 06/11/2021, Nhà Thiếu nhi phối hợp Hội đồng Đội và Phòng GD&ĐT Quận 12 tổ chức Hội nghị tập huấn Ban Chỉ huy liên đội năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến với phần trình bày đa dạng, thu hút các bạn tham gia, tích cực tương tác của các Báo cáo viên cấp Thành phố và Quận.

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2021 - 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2021 - 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2021 - 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2021 - 2022 - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở