Sáng ngày 25/4/2021, Nhà thiếu nhi Quận đã tổ chức kỳ thi nâng cấp đai Taekwondo Quý I - năm 2021 với sự tham gia của 58 võ sinh và quý phụ huynh trên địa bàn quận.
Đến tham dự có sự hiện diện của Bà Phạm Thị Thúy An – Phó Giám đốc NTN Quận Tân Phú; Chủ nhiệm CLB Taekwondo NTN Quận Tân Phú; Ông Lê Thanh Phước – Huyền đai đệ lục đẳng VTF, Ủy viên Hội đồng kỹ luật Liên đoàn Teakwondo Thành phố Hồ Chí Minh – Giám sát kỳ thi; Ông Trần Quang Thuận – Giám Khảo kỳ thi cùng quý phụ huynh và 58 võ sinh.

Nhằm điều hành và đưa hoạt động của CLB Taekwondo NTN Quận phát triển tốt hơn về chiều sâu có chất lượng về chuyên môn lẫn số lượng thông qua kì thi công bố Quyết định kiện toàn nhân sự CLB Taekwondo NTN Quận.

Kết quả,Cấp 8 (đai trắng lên đai vàng): 8 vận động viên, Cấp 7 (đai vàng lên xanh lá) : 13 vận động viên, Cấp 6 (đai xanh lá lên xanh dương): 11 vận động viên,Cấp 5 (đai xanh dương lên đai đỏ): 6 vận động viên, Cấp 4 (đai đỏ lên đỏ cấp 3): 5 vận động viên, Cấp 3 (đai đỏ cấp 3 lên đỏ cấp 2): 9 vận động viên, Cấp 2 (đai đỏ cấp 2 lên đỏ cấp 1): 6 vận động viên.

Thông qua kỳ thi nâng cấp đai Taekwondo là cơ sở để đánh giá kiểm tra quá trình rèn luyện, phát triển về mặt chuyên môn kỹ thuật,thể chất, đạo đức và tinh thần của các võ sinh.

Kỳ thi nâng đai Taekwondo quý I năm 2021 - Nhà Thiếu nhi Quận Tân Phú

Kỳ thi nâng đai Taekwondo quý I năm 2021 - Nhà Thiếu nhi Quận Tân Phú

Kỳ thi nâng đai Taekwondo quý I năm 2021 - Nhà Thiếu nhi Quận Tân Phú

Kỳ thi nâng đai Taekwondo quý I năm 2021 - Nhà Thiếu nhi Quận Tân Phú

 

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở