Sinh hoạt CLB Chỉ huy Đội Quận
Ngày 07/3/2021, 40 bạn thiếu nhi trong CLB Chỉ huy Đội Quận 12 tham gia buổi sinh hoạt do anh Hà Quốc Việt - Phó Khoa Chính trị Phương pháp Đội Nhà Thiếu nhi Quận 12 hướng dẫn với các chuyên đề như: Sử dụng la bàn và xác định phương hướng, Kỹ năng ước đạc,...

Đây là một trong những nội dung được Nhà Thiếu nhi phối hợp với Hội đồng Đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 đầu tư thực hiện nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi và rèn luyện cho các em thiếu nhi, đội viên trên địa bàn quận. CLB được tổ chức đều đặn vào 07g30 sáng Chủ nhật hàng tuần.

Sinh hoạt CLB Chỉ huy Đội và Tập huấn Chỉ huy Đội - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Sinh hoạt CLB Chỉ huy Đội và Tập huấn Chỉ huy Đội - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Sinh hoạt CLB Chỉ huy Đội và Tập huấn Chỉ huy Đội - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Sinh hoạt CLB Chỉ huy Đội và Tập huấn Chỉ huy Đội - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Tập huấn “Chỉ huy Đội Quận 12” năm học 2020 - 2021
Ngày 07/3/2021, Nhà Thiếu nhi phối hợp Hội đồng Đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 tổ chức tập huấn "Chỉ huy Đội" cấp Quận năm học 2020 - 2021 với hơn 120 em thiếu nhi và phụ trách tham gia nội dung “Kỹ năng lý luận nghiệp vụ công tác Đội”.

Sinh hoạt CLB Chỉ huy Đội và Tập huấn Chỉ huy Đội - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Sinh hoạt CLB Chỉ huy Đội và Tập huấn Chỉ huy Đội - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Sinh hoạt CLB Chỉ huy Đội và Tập huấn Chỉ huy Đội - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở