Nhà Thiếu nhi huyện Bình Chánh tổ chức Tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội khối Tiểu học năm học 2020 – 2021 thời gian từ ngày 30/10 – 01/11, với sự tham gia của 130 em Chỉ huy Đội đến từ 33 Liên đội Trường Tiểu học trên địa bàn Huyện.

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội - Nhà Thiếu nhi Huyện Bình Chánh

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội - Nhà Thiếu nhi Huyện Bình Chánh

Đợt tập huấn diễn ra với các nội dung thiết thực như: Tập huấn Điều lệ Đội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội (sửa đổi); hướng dẫn thống nhất thực hành Nghi thức, Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh; hướng dẫn và thực hành kỹ năng nói chuyện trước đám đông; giao lưu văn nghệ và giao lưu lửa trại.

Đây là hoạt động thường xuyên, được tổ chức hàng năm của Nhà Thiếu nhi Huyện, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội, chuyên môn, nghiệp vụ, tính tự quản trong đội ngũ Chỉ huy Đội; tạo sự giao lưu, tương tác giữa các đội viên tham gia tập huấn thông qua phương thức học tập theo nhóm và các hoạt động thực tế. Kết thúc 02 ngày tập huấn, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 130 em Chỉ huy Đội.

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội - Nhà Thiếu nhi Huyện Bình Chánh

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội - Nhà Thiếu nhi Huyện Bình Chánh

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở