Ngày 16/8/2020, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận Đoàn 12, Nhà Thiếu nhi Quận phối hợp với Hội đồng Đội đã tổ chức triển lãm "Không gian văn hóa Việt Nam" nhằm tôn vinh, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc của các vùng miền và qua đó thể hiện trách nhiệm, tinh thần yêu nước, niềm tự hào của người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ với di sản văn hóa của đất nước, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoạt động đã thu hút hơn 100 bạn học sinh, thiếu nhi đến tham gia, bao gồm các nội dung:
- Giới thiệu sơ lược về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam;
- Triển lãm hình ảnh trang phục 54 dân tộc Việt Nam;
- Trưng bày nhạc cụ dân tộc như "Sáo trúc, đàn tranh, đàn đá, đàn cò";
- Biểu diễn nhạc cụ dân tộc "Sáo trúc";
- Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm Không gian văn hóa Việt Nam - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Triển lãm Không gian văn hóa Việt Nam - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Triển lãm Không gian văn hóa Việt Nam - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở