Nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để các bạn Phụ trách thiếu nhi khu vực địa bàn dân cư 15 Phường trên địa bàn Quận 5 được tham gia sinh hoạt rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức và trưởng thành từ thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Ban Thường vụ Quận Đoàn phối hợp Hội Đồng Đội Quận và Nhà thiếu nhi đã ra mắt CLB Phụ Trách Thiếu Nhi Địa Bàn Dân Cư Quận 5, qua đó đáp ứng được yêu cầu thường xuyên bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho lực lượng Phụ trách thiếu nhi góp phần thực hiện có hiệu quả trọng tâm chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Quận 5.

Tăng cường đưa hoạt động Đội ra công viên nhằm tuyên truyền hoạt động Đội đến rộng rãi các em thiếu nhi. Chuẩn hóa lực lượng Phụ trách thiếu nhi tạo nguồn cán bộ Đội trên địa bàn Quận 5. Hỗ trợ huấn luyện kỹ năng, nghi thức cho lực lượng Phụ trách thiếu nhi khu vực địa bàn dân cư và khu vực trường học.

Trong buổi lễ đã ra mắt và giới thiệu thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi Địa bàn dân cư Quận 5:
+ Đ/c Ngô Nhật Duy - UVTV, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học QĐ5, Chủ nhiệm Câu lạc bộ
+ Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo - UVBCH, Trưởng ban Địa bàn dân cư QĐ5, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ
+ Đ/c Đỗ Tiến Đạt - UVBCH, Trưởng khoa Chính trị Phương pháp công tác Đội NTN Q5, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ
+ Đ/c Nguyễn Thanh Trúc - Phó Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học QĐ5 Thành viên BCN
+ Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng khoa Thẩm mỹ nghệ thuật Thành viên BCN
+ Đ/c Huỳnh Chánh Quy - Đội trưởng Đội 1 Câu lạc bộ
+ Đ/c Dương Tịnh Nghi - Đội trưởng Đội 2 Câu lạc bộ
+ Đ/c Lê Phạm Thúy Vy - Đội trưởng Đội 3 Câu lạc bộ

Lễ tra mắt CLB Phụ trách Thiếu nhi địa bàn dân cư - Nhà Thiếu nhi Quận 5

Lễ tra mắt CLB Phụ trách Thiếu nhi địa bàn dân cư - Nhà Thiếu nhi Quận 5

Lễ tra mắt CLB Phụ trách Thiếu nhi địa bàn dân cư - Nhà Thiếu nhi Quận 5

Lễ tra mắt CLB Phụ trách Thiếu nhi địa bàn dân cư - Nhà Thiếu nhi Quận 5

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở