Đồng thời để kịp thời nắm bắt những khó khăn tâm lý hoặc những vướng mắc, rắc rối trong lứa tuổi học sinh đặc biệt lứa tuổi các em học sinh THCS, có thể tác động đến nhân cách của các em. Ngày 9/7/2020, cụm thi đua số 1 (Nhà Thiếu nhi quận 1,3,5,11, Tân Bình) tổ chức diễn đàn nâng cao chất lượng hoạt động phòng thư viện và tư vấn tâm lý các nhà Thiếu nhi trong cụm.

Diễn đàn nêu những khó khăn mà phòng tư vấn tâm lý và thư viện hiện đang gặp phải trong hoạt thư viện. Khó khăn lớn nhất là về cơ sở vật chất một số Nhà Thiếu nhi chưa có phòng thư viện. Tài chính còn khó khăn nên việc bổ sung đầu sách chưa đủ đáp ứng nhu cầu của các em. Về yếu tố con người cũng thực sự khó khăn, không có cán bộ chuyên môn về tư vấn tâm lý, thư viện, phần lớn là cộng tác viên kiêm nhiệm. Các em thiếu nhi đến với phòng thư viện chủ yếu là các học viên các lớp học năng khiếu và đội nhóm trong thời chờ phụ huynh đến đón và chờ đến giờ học, chưa thu hút được các em bên ngoài. Phòng tư vấn tâm lý còn thụ động ngồi chờ các em đến, chưa được phụ huynh quan tâm, chưa gắn kết được các em và phụ huynh.

Diễn đàn đưa ra một số giải pháp thiết thực như: đối với hoạt động thư viện cần phải mở rộng thêm bằng cách luân chuyển các đầu sách giữa các Nhà Thiếu nhi trong cụm để có đầu sách mới phục vụ thiếu nhi, tổ chức các thư viện lưu động tại các trường học, đem sách xuống các Nhà mở, Mái ấm… Đối với việc tư vấn tâm lý không chỉ ngồi chờ các em thiếu nhi và phụ huynh đến mà nên tổ chức các buổi chuyên đề phù hợp theo từng thời điểm nóng của xã hội (chuyên đề bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em…). Nên có ít nhất 02 số điện thoại của bác sĩ tư vấn tâm lý cung cấp cho phụ huynh nếu thấy phụ huynh chưa thực sự yên tâm trong việc tư vấn. Tạo trang fanpage gắn kết với các em thiếu nhi, kịp thời chia sẽ những khó khăn, vướng mắc của các em.

Diễn đàn Thư Viện - Tư vấn tâm lý - Cụm thi đua số 1

Diễn đàn Thư Viện - Tư vấn tâm lý - Cụm thi đua số 1

Diễn đàn Thư Viện - Tư vấn tâm lý - Cụm thi đua số 1

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở