Chiều ngày 28/8/2019, tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ bàn giao bộ đàn đá Việt Nam tặng hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện.

Tham dự lễ bàn giao, có ông Phạm Ngọc Tuyền, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện Công ty TNHH Đá ốp lát; Đại diện Công ty cổ phần truyền thông và thiết bị Việt; Kỷ lục gia Trương Đình Chiếu; cùng Đại diện Ban Giám đốc hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ bàn giao:

Lễ bàn giao bộ đàn đá Việt Nam tặng hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện

Lễ bàn giao bộ đàn đá Việt Nam tặng hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện

Lễ bàn giao bộ đàn đá Việt Nam tặng hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện

Lễ bàn giao bộ đàn đá Việt Nam tặng hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện

Lễ bàn giao bộ đàn đá Việt Nam tặng hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện

Lễ bàn giao bộ đàn đá Việt Nam tặng hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện

Lễ bàn giao bộ đàn đá Việt Nam tặng hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện

Lễ bàn giao bộ đàn đá Việt Nam tặng hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện

Lễ bàn giao bộ đàn đá Việt Nam tặng hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện

Lễ bàn giao bộ đàn đá Việt Nam tặng hệ thống 24 Nhà Thiếu nhi quận, huyện

NHÀ THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH