Thực hiện công tác đánh giá, tổng kết khoá học đối với các em học viên tham gia học tập các lớp năng khiếu tại Nhà thiếu nhi; Tạo môi trường giao lưu, đoàn kết thông qua các sân chơi, chương trình rèn luyện kỹ năng, các phần thi phát triền tư duy, thể lực; Qua đó, cấp giấy chưng nhận và khen thưởng kịp thời đối với các em học viên tham gia hoàn thành khoá hè năm 2023.

Vào ngày 14/8/2023, Nhà Thiếu nhi Quận 8 tổ chức Hội trại Tổng kết các lớp năng khiếu Hè và trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa Hè năm 2023 tại Nhà thiếu nhi thu hút hơn 100 lượt thanh thiếu nhi các lớp năng khiếu tham gia.

Chương trình được diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi với các sân chơi: mỹ thuật, khéo tay sáng tạo, lắp ghép lego, trò chơi vận động… Trong Hội trại đã tổ chức chuyên đề Tuyên truyền Luật trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng vệ, tự lập của trẻ. Sau đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật với các tiết mục do chính các em tham gia Hội trại trực tiếp biểu diễn và các tiết mục của các lớp năng khiếu.

Trong chương trình, Giám đốc Nhà Thiếu nhi trao hơn 100 giấy chứng nhận hoàn thành khóa Hè năm 2023 các em thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại các lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi Quận 8 và gần 300 giấy sẽ phát sau cho các lớp.

Tổng kết các lớp năng khiếu hè năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Tổng kết các lớp năng khiếu hè năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Tổng kết các lớp năng khiếu hè năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Tổng kết các lớp năng khiếu hè năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Tổng kết các lớp năng khiếu hè năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 8

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở