Căn cứ Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Chương II: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Căn cứ Chương trình hoạt động năm 2023 của Nhà Thiếu Nhi Quận 3, xét đề xuất của các Khoa chuyên môn và Phòng Hành chính Quản trị , các câu lạc bộ đội chuyên, câu lạc bộ đội nhóm sở thích trực thuộc Nhà Thiếu Nhi Quận 3.

Chiều ngày 02/8/2023 Nhà thiếu nhi Quận 3 công bố quyết định thành lập và ra mắt Liên, chi đội và Ban chỉ huy Liên đội tạm thời Nhà thiếu nhi Quận 3.

Qua đó tổ chức các hoạt động theo Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đối với các lớp năng khiếu và các CLB Đội, Nhóm Nhà Thiếu Nhi Quận 3 là sân chơi giao lưu, bổ ích, lành mạnh của các em Đội viên. Tham dự buổi lễ, chúng em vui mừng được đón tiếp:
- Đ/c Võ Thị Mỹ Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn - Phó chủ tịch Hội Đồng Đội Quận 3.
- Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Khoa Chính trị - Phương pháp công tác Đội Nhà Thiếu Nhi Quận 3.
- Đ/c Trương Minh Tú - Trưởng phòng Hành chính Quản trị Nhà Thiếu Nhi Quận 3.

Cùng toàn thể các anh chị phụ trách đội nhóm, các thầy cô phụ trách các lớp năng khiếu và gần 100 bạn đội viên đến từ các Clb, Đội, Nhóm và các lớp năng khiếu Nhà Thiếu Nhi cùng tham gia. Bên cạnh đó là các tiết mục giao lưu giới thiệu giữa các Clb, Đội, Nhóm và các lớp năng khiếu Nhà Thiếu Nhi vô cùng đặc sắc.

Lễ thành lập và ra mắt Liên, Chi đội tạm thời năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 3

Lễ thành lập và ra mắt Liên, Chi đội tạm thời năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 3

Lễ thành lập và ra mắt Liên, Chi đội tạm thời năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 3

Lễ thành lập và ra mắt Liên, Chi đội tạm thời năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 3

Lễ thành lập và ra mắt Liên, Chi đội tạm thời năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 3

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở