Sáng ngày 21/7/2023 Nhà Thiếu Nhi Quận phối hợp với Quận Đoàn và Trung Tâm Văn Hóa Quận tổ chức Hội thi “Kiến thức muôn màu” năm 2023. Nhằm tăng cường thói quen đọc sách của học sinh. tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em trong dịp hè. Trang bị thêm kiến thức, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phán đoán và đưa ra quyết định cho các em học sinh. Tuyên truyền, giới thiệu truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam, về lịch sử khai phá, xây dựng và phát triển của Thành Phố Hồ Chí Minh và Quận Bình Thạnh, góp phần giáo dục các em về lịch sử, văn hóa và truyền thống của dân tộc qua đó truyền cho các em niềm tin yêu và tự hào về quê hương, đất nước, con người việt Nam.

Đối tượng là các em từ lớp 6 đến lớp 9, mỗi phường cử 1 đội tuyển tham gia. Nội dung gồm những kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, kiến thưc tổng hợp, các câu hỏi theo chủ đề về âm nhạc, công nghệ, du lịch, nghệ thuật, thể thao, văn hóa...

Hội thi Kiến thức muôn màu năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Hội thi Kiến thức muôn màu năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Hội thi Kiến thức muôn màu năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Hội thi Kiến thức muôn màu năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Hội thi Kiến thức muôn màu năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở