Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác”. Không gian văn hóa mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những đặc điểm, nét riêng của thành phố đã được hun đúc, kết tinh và biểu hiện qua thực tiễn, như các yếu tố năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình. Người dân thành phố sẽ tiếp biến và phát triển các nét đặc sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để trở thành giá trị riêng, mang sức mạnh và tầm vóc thời đại của người dân thành phố.

Nhằm góp phần giáo dục cho các em thiếu nhi phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực, thúc đẩy thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 11/7/2023, Nhà Thiếu nhi – Hội đồng Đội Quận 10 tổ chức khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở Nhà Thiếu nhi Quận 10.

Đây là nơi thể hiện tình cảm thiêng liêng, khẳng định tấm lòng son sắt của thiếu nhi Quận 10 đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng tất cả niềm tin yêu và kính trọng, thiếu nhi Quận 10 hôm nay, không ngừng ra sức học tập, lao động, rèn luyện và cống hiến nhằm xây dựng ý chí, nghị lực, bản lĩnh và hành động cụ thể góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Không gian văn hoá Hồ Chí Minh được thực hiện gồm: Giai đoạn 1: Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh gồm 04 không gian chính: (1) Không gian thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2) Không gian Bác Hồ với thiếu nhi (3) Không gian thiếu nhi làm theo 05 điều Bác Hồ dạy (4) Không gian văn hóa đọc. Giai đoạn 2: Thực hiện “Mỗi phòng học 1 câu chuyện về Bác” và tổ chức các hoạt động tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Lan tỏa Không gian văn hoá Hồ Chí Minh đến với thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi Quận 10

Lan tỏa Không gian văn hoá Hồ Chí Minh đến với thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi Quận 10

Lan tỏa Không gian văn hoá Hồ Chí Minh đến với thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi Quận 10

Lan tỏa Không gian văn hoá Hồ Chí Minh đến với thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi Quận 10

Lan tỏa Không gian văn hoá Hồ Chí Minh đến với thiếu nhi - Nhà Thiếu nhi Quận 10

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở