Sáng nay ngày 4 tháng 7 năm 2023, Nhà thiếu nhi Quận Phối hợp với Trung tâm văn hoá Quận tổ chức khai mạc Liên hoan thiếu nhi hè khối phong trào Quận Bình Thạnh 2023.

Liên hoan nhằm thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo hè Quận Bình Thạnh với tiêu chí đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi, nâng cao chất lượng phong trào cả, hát, giáo dục thẩm mỹ cho thiếu nhi trên địa bàn Quận.

Liên hoan diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 7 năm 2023 tại Nhà thiếu nhi Quận Bình Thạnh.

Liên hoan văn nghệ Thiếu nhi hè năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Liên hoan văn nghệ Thiếu nhi hè năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Liên hoan văn nghệ Thiếu nhi hè năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Liên hoan văn nghệ Thiếu nhi hè năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Liên hoan văn nghệ Thiếu nhi hè năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở