Nhằm tuyên truyền giáo dục cho các em đội viên, thiếu nhi nhận thức sâu sắc về tinh thần yêu nước và sự hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng; qua đó, giúp cho các em đội viên, thiếu nhi ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang với những đóng góp của Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc và tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong. Sáng ngày 19/02/2023, Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các bạn đội viên, thiếu nhi nhằm tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 – 15/02/2023) như:

- Tổ chức buổi lễ kết nạp đội ấn tượng dành cho 15 em thiếu nhi của trường Nguyễn Thanh Tuyền;

- Khai mạc triển lãm ảnh “Tuổi nhỏ - Chí lớn”: Giới thiệu đến đội viên, học sinh về tiểu sử, các địa điểm, di tích gắn với quá trình hoạt động cách mạng của Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng và 05 Đội viên đầu tiên; Đồng thời giới thiệu các tựa sách về Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng; ý nghĩa giải thưởng Kim Đồng của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, giới thiệu các gương cán bộ, phụ trách Đội đạt thành tích cao trong tham gia trại huấn luyện Kim Đồng và đội viên, thiếu nhi đạt giải thưởng Kim Đồng – giải thưởng cao quý do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng.

- Xem phim hoạt hình về người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (anh Kim Đồng)

- Tham gia trò chơi kiến thức tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của anh Kim Đồng, qua đó các em đã ghi nhớ được rất nhiều thông tin về anh Kim Đồng.

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)

Hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023)