🌈 Ngày 07 và 08/10/2021, đoàn công tác Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh cùng với đại diện các Nhà Thiếu nhi thành phố Thủ Đức và các Quận, Huyện đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các em Thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi do dịch Covid-19.

🎁 Tại mỗi nơi đến, đoàn công tác Nhà Thiếu nhi Thành phố ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần, trao tặng quà và học bổng "Đồng hành cùng em đến trường năm 2021" trị giá một triệu đồng cho mỗi em.

🥰 Đây là đợt chăm lo thứ 3 cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trong hệ thống các Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.

Chăm lo cho các em Thiếu nhi khó khăn do dịch Covid-19

Chăm lo cho các em Thiếu nhi khó khăn do dịch Covid-19

Chăm lo cho các em Thiếu nhi khó khăn do dịch Covid-19

Chăm lo cho các em Thiếu nhi khó khăn do dịch Covid-19

Chăm lo cho các em Thiếu nhi khó khăn do dịch Covid-19

Chăm lo cho các em Thiếu nhi khó khăn do dịch Covid-19

Chăm lo cho các em Thiếu nhi khó khăn do dịch Covid-19

Chăm lo cho các em Thiếu nhi khó khăn do dịch Covid-19

Chăm lo cho các em Thiếu nhi khó khăn do dịch Covid-19

Chăm lo cho các em Thiếu nhi khó khăn do dịch Covid-19

Chăm lo cho các em Thiếu nhi khó khăn do dịch Covid-19

#ChamloThieunhi
#Vidanemthanyeu