Sáng 11/6, phụ trách và trại sinh của Hội trại đã có trải nghiệm hành quân trong mưa đến tham quan các địa điểm tại Thành phố Cà Mau.

Đoàn đã đến viếng Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau, Đền thờ 10 Liệt sĩ của cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai và Bảo tàng Tỉnh Cà Mau.

Cơn mưa mùa hè không làm tan biến nhiệt huyết và sự hồn nhiên, tinh nghịch của trại sinh Hội trại Bút Sáng Miền Tây năm 2019.

Các bạn nhớ giữ sức để tham gia các họat động hấp dẫn tiếp theo của Hội trại, đặc biệt là chương trình giao lưu lửa trại tối mai nhé.

Hội trại du khảo Bút sáng miền Tây năm 2019 - Ngày 3

Hội trại du khảo Bút sáng miền Tây năm 2019 - Ngày 3

Hội trại du khảo Bút sáng miền Tây năm 2019 - Ngày 3

Hội trại du khảo Bút sáng miền Tây năm 2019 - Ngày 3

Hội trại du khảo Bút sáng miền Tây năm 2019 - Ngày 3

Hội trại du khảo Bút sáng miền Tây năm 2019 - Ngày 3

Hội trại du khảo Bút sáng miền Tây năm 2019 - Ngày 3

Hội trại du khảo Bút sáng miền Tây năm 2019 - Ngày 3

Hội trại du khảo Bút sáng miền Tây năm 2019 - Ngày 3

KHOA CHÍNH TRỊ PPCT ĐỘI