Hội trại “Nối vòng tay lớn” năm nay thu hút 318 Thiếu nhi và phụ trách cùng về tham dự, với các tiểu trại mang tên những địa danh lịch sử gắn liền với Thành phố của chúng ta như Tiểu trại Rừng Sác; Tiểu trại Ngã Ba Giồng; Tiểu trại Bến Dược; Tiểu trại Bến Nhà Rồng.

Hội trại “Nối vòng tay lớn” là dịp để tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm thuộc hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn thành trong một năm. Phát hiện, ghi nhận, biểu dương những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong quá trình tham gia hoạt động.

Hội trại sẽ diễn ra từ ngày 07g00, ngày 28/10/2023 đến 08g00, ngày 29/10/2023 tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Trại Nối vòng tay lớn năm 2023 - Chủ đề Em yêu Thành phố của em

Hội Trại Nối vòng tay lớn năm 2023 - Chủ đề Em yêu Thành phố của em

Hội Trại Nối vòng tay lớn năm 2023 - Chủ đề Em yêu Thành phố của em

Hội Trại Nối vòng tay lớn năm 2023 - Chủ đề Em yêu Thành phố của em

Hội Trại Nối vòng tay lớn năm 2023 - Chủ đề Em yêu Thành phố của em

Hội Trại Nối vòng tay lớn năm 2023 - Chủ đề Em yêu Thành phố của em

Hội Trại Nối vòng tay lớn năm 2023 - Chủ đề Em yêu Thành phố của em

Hội Trại Nối vòng tay lớn năm 2023 - Chủ đề Em yêu Thành phố của em

Hội Trại Nối vòng tay lớn năm 2023 - Chủ đề Em yêu Thành phố của em

Hội Trại Nối vòng tay lớn năm 2023 - Chủ đề Em yêu Thành phố của em

Khoa Chính trị - PPCT Đội