🌈 Từ 0 giờ 09/7/2021 Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau nghiêm chỉnh chấp hành và chia sẻ thông tin để mọi người cùng hiểu và cùng thực hiện đúng các bạn nhé!

Chỉ thị 16

#he2021 #emvuikhoemoingay