Ban tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi Thành phố năm 2019 gửi đến các bạn thí sinh tài liệu tham khảo "Gợi ý một số từ vựng tiếng Anh trong công tác Đội" nhằm hỗ trợ cho phần thi Giao tiếp và giới thiệu hoạt động Đội bằng tiếng Anh.

Chúc các bạn Chỉ huy Đội đạt kết quả thi thật tốt nhé!

 Gợi ý một số từ vựng tiếng Anh trong công tác Đội - Hội thi Chỉ huy đội giỏi TP - năm 2019

 Gợi ý một số từ vựng tiếng Anh trong công tác Đội - Hội thi Chỉ huy đội giỏi TP - năm 2019

 Gợi ý một số từ vựng tiếng Anh trong công tác Đội - Hội thi Chỉ huy đội giỏi TP - năm 2019

 Gợi ý một số từ vựng tiếng Anh trong công tác Đội - Hội thi Chỉ huy đội giỏi TP - năm 2019

 Gợi ý một số từ vựng tiếng Anh trong công tác Đội - Hội thi Chỉ huy đội giỏi TP - năm 2019