HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
  • Trại hè Phù Đổng 2014
  • Trại hè Quân đội 2014
  • Chương trình giao lưu thiếu nhi 3 nước Đông Dương
  • Trại hè Nối vòng tay lớn

CHẤP NHẬN THANH TOÁN QUA ATM