HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
  • Liên hoan "Búp sen hồng" toàn quốc tại Đà Nẵng
  • Hội trại sáng tác truyện ngắn "Ước mơ hồng"
  • Trại hè "Lạc Hồng"
  • Trại bay "Tung cánh đại bàng con"
  • Trại hè "Học từ thiên nhiên"
  • Hội thi "Nhiếp ảnh nhí" đợt 3/2015

HỘI TRẠI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI

 

 

CHẤP NHẬN THANH TOÁN QUA ATM