HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
  • Lễ hội Vui đón trăng rằm vào ngày 6,7/9 (13,14 ÂL)

HỘI TRẠI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN QUA ATM