HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG
  • Liên hoan Phụ trách tài năng khu vực phía Nam, 27 và 28-02-2014
  • Giải bóng đá Phù Đổng 2014
  • Ngày hội "Khoa học với đời sống", 30-03-2014

HỘI TRẠI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI

Các bạn thiếu nhi tham gia CHĐ giỏi cập nhật tin tức thường xuyên để nhận mật thư, ngày giờ xuất phát...

CHẤP NHẬN THANH TOÁN QUA ATM