Hoäi traïi " Vöõng Böôùc Tieán leân Ñoaøn naêm 2017 "

 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) và 76 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2017), thực hiện chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố năm học 2016 – 2017 với chủ đề “Thiếu nhi thành phố học tập tốt – Rèn luyện chăm”, Nhà Thiếu nhi thành phố tổ chức Hội trại “Vững bước tiến lên Đoàn” năm 2017, dành cho hơn 350 em đội viên, thiếu nhi thuộc 24 nhà thiếu nhi quận huyện tham gia được chia ra làm 5 tiểu trại.

Chương trình diễn ra với rất phần thi như: nhập trại, sân chơi kiến thức lịch sử,viếng nghĩa trang Rừng Sát, chương trình văn nghệ, biểu diễn thời trang tiểu trại. Ngoài ra các em còn được chơi các môn kỷ lục trại vui, thời trang sáng tạo, và trò chơi vận động liên hoàn. Đặt biệt hơn các em học sinh lớp 9 được tham dự buổi lễ trưởng thành Đội. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống lịch sử 86 năm xây dựng và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực để các em thiếu nhi phấn đấu học tập và rèn luyện trở thành người Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng phong trào Đoàn – Đội ngày càng vững mạnh.

Thủ tục nhâp trại

Phần Thi Rung Chuông Vàng

Lễ Khai Mạc Hội Trại

 

 

Lễ Trưởng Thành Đội

Phần Thi : Ra mắt tiểu trại

Viếng Nghĩa Trang Rừng Sát

 

Trò Chơi Vận Động Liên Hoàn

Các Kỷ Lục Gia

Bế Mạc Hội Trại

Nhà Thiếu Nhi TP Hồ Chí Minh