Ñoäi Muùa Thieân Nga

Đội múa " Thiên Nga " được thành lập từ năm 1975. Phụ trách đầu tiên là chị Phan Tiết Hồng Hà, sau đó là cô Tố Như(Tốt nghiệp Múa tại Liên Xô), Tường Vân, trưởng thành từ phong trào Nhà Thiếu Nhi TP.Hố Chí Minh. Nay là cô Phương Quỳnh.

 

Các em thiếu nhi đã lớn lên, hiện nay đã trưởng thành và thành đạt như Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, anh Phan Báu, Phó Giám Đốc Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh...

Hiện nay, Đội múa gồm các bộ môn sau :

1.Hiện đại : cô Phương Quỳnh-Tốt nghiệp 7 năm trường Múa TP. HCM

2.Dân gian :cô Hoài Nga-Diễn viên Đoàn Ca Múa Nhạc Bông Sen

3.Ballet : cô Bảo Trân-Tốt Nghiệp 7 năm Trường Múa TP.HCM

4.Ballet : thày Bảo Minh, Tốt nghiệp 4 năm Trường Múa TP.HCM

Từ năm 1975 đến nay, Đội múa đã tiếp nhận trên dưới 8.000 lượt em thiếu nhi đến sinh hoạt Đội. Hiện nay, số lượng đội viên là 50 em, sinh hoạt buổi từ thứ ba đế thứ sáu.