Chôi Tem nhö theá naøo ?

 

Chơi tem là một môn khoa học nghiên cứu về con tem và các bưu phẩm khác, nghiên cứu những quy luật, đặc điểm, công dụng, giá trị của văn hóa chơi tem và tính quy luật trong sự phát triển. 

Để hình thành một bộ sưu tập tem cần có phương pháp sưu tập đúng đắn, phù hợp, biết cách sử dụng các tài liệu để nâng cao giá trị bộ sưu tập. Một bộ sưu tập tem đạt các tiêu chí cần thể hiện được trình độ nghiên cứu về con tem và chủ đề sưu tập.

 Để hình thành một bộ sưu tập tem cần phải có các yêu cầu sau:

 

 

 

 

 

 

- Tiêu đề (tên bộ sưu tập) và đề cương: Tiêu đề phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện được chủ đề của bộ sưu tập. Đề cương gồm trang giới thiệu về bộ sưu tập và mục lục của bộ sưu tập.

- Các trang tem: Đối với bộ sưu tập trưng bày 5 khung tem (80 trang) được yêu cầu có 1 trang giới thiệu và 1 trang mục lục và 78 trang tem. Đối với bộ sưu tập 1 đến 2 khung tem, sẽ được yêu cầu lời giới thiệu và mục lục chỉ giới hạn trong 1 trang.

 -  Soạn lời thuyết minh và chú thích từng bưu phẩm: Các bộ sưu tập bắt buộc phải có lời thuyết minh để diễn giải ý tưởng. Thuyết minh yêu cầu ngắn gọn. Đối với tem mẫu, tem in thử, tem dị bản, đều phải có chú thích hoặc có bản chính để so sánh. Những bì thư, bưu thiếp có giá cước tem, dấu nghiệp vụ bất thường cần phải được chú thích để thể hiện trình độ chơi tem của tác giả.

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, kích thước chữ thuyết minh và cách trình bày trên một trang tem cũng phải thể hiện được sự phù hợp và có tính mỹ thuật.

CÁCH TRÌNH BÀY MỘT PHƠI TEM

 - Tem, block hoặc bì thư phải được lồng vào băng cài tem sau đó sẽ cắt rời từng mẫu tem, block hoặc bì thư một, từ băng cài tem vào mẫu tem cách nhau khoảng 2mm canh đều cả 4 góc của mẫu tem, block hoặc bì thư. Dán miếng băng keo 2 mặt vào sau từng mẫu tem, block hoặc bì thư để dán lên phơi tem.

- Trên 1 phơi tem tùy theo tem nhỏ hay lớn khoảng chừng 6, 7 hoặc 9 tem. Nếu phơi đó có bì thư, card hay block thì khoảng 3, 4 hoặc 5 tem là được. Tùy theo tính thẩm mỹ của mỗi tác giả mà sắp xếp tem cho đẹp, đều và ngay ngắn.

Bộ sưu tập Tem có thể ở dạng chuyên đề (bao gồm: tem,bì thư, F.D.C, card, ấn phẩm có liên quan đến bưu chính) hoặc có thể ở dạng mở. Nếu là sưu tập mở thì các vật phẩm, hình ảnh… chỉ chiếm tối đa là 30% trong bộ tem sưu tập đó. Nhưng dù dạng nào đi nữa thì bộ sưu tập tem cũng phải đạt được các yêu cầu trên.

Ái Phi – CLB Tem