Lieân hoan " Tieáng keøn ñoäi ta " Heä thoáng Nhaø Thieáu nhi TP . HCM naêm 2014

 

Nhằm giới thiệu cho thiếu nhi thành phố và cộng đồng về loại hình hoạt động Nghi lễ, biểu diễn trống kèn của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Đồng thời biểu dương, cổ vũ các đội hình Nghi lễ tiêu biểu, giúp các em có cơ hội học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về loại hình hoạt động này. Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi thành phố, Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức đã đăng cai tổ chức Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” các Nhà Thiếu nhi quận huyện thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 với chủ đề “Noi gương anh Lý Tự Trọng”. Liên hoan đã diễn ra trong ngày 19/10/2014 tại Nhà Thiếu nhi Thủ Đức với sự tham gia góp mặt của 20 đơn vị của các Nhà Thiếu nhi quận, huyện. 

Tham dự Liên hoan, Đội Nghi lễ Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh đã biểu diễn nhạc kèn với 3 bài: Ngày tươi đẹp, Ai về cùng em, Bay lên nhé nụ cười trong chương trình Tổng kết bế mạc Liên hoan.

 

 

 

Liên hoan " Tiếng kèn đội ta " khu vực phía nam năm 2014

Thư chiêu sinh Đội nghi lễ

Đội Nghi lễ măng non TP Hồ Chí Minh

Thư chiêu sinh CLB Phóng Viên Nhí

Phòng đọc sách