Lieân hoan " Tieáng keøn Ñoäi ta " Khu vöïc phía nam naêm 2014

 

Ngày 25-28/6/2014, hơn 40 em Đội Nghi lễ Nhà Thiếu nhi TP.Hồ Chí Minh đã tham gia Liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" khu vực phía Nam lần VI tại Tỉnh Tây Ninh. Đoàn Nhà Thiếu nhi TP.Hồ Chí Minh được đánh giá xuất sắc trong liên hoan với cách trình diễn mới lạ và các bài phối kết hợp với trống kèn.

 

Phòng đọc sách

CHƯƠNG TRÌNH::

- Trách nhiệm chương trình:

. Đ/c Dương Đức Minh

- Hòa âm - Phối khí:

. Thầy Huỳnh Văn Thơm

. Thầy Trần Đức Thành

PHẦN QUY ĐỊNH:

- Kèn hiệu.

- Quốc ca.

- Đội ca.

- Hô đáp khẩu hiệu Đội.

ĐỒNG DIỄN:

- Ai về cùng em (Sáng tác: Nhạc sĩ Xuân Hồng).

PHẦN TỰ CHỌN:

- Ai về cùng em (Sáng tác: Nhạc sĩ Xuân Hồng).

- Lý cây đa (Dân ca Bắc bộ).

- Biểu diễn trống (Daumline).

- Chiến thắng Điện Biên (Sáng tác:Nhạc sĩ Đỗ Nhuận).

- Ngày đẹp tươi (Sáng tác: Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh).

 

Liên hoan " Tiếng kèn đội ta" thuộc HT NTN TP Hồ Chí Minh

Thư chiêu sinh Đội nghi lễ

Đội Nghi lễ măng non TP Hồ Chí Minh

Thư chiêu sinh CLB Phóng Viên Nhí

tcdt_01

tcdt_02

tcdt_03

tcdt_04

tcdt_05

tcdt_06

tcdt_07

tcdt_08