🌈 Theo yêu cầu của đông đảo Quý Phụ huynh và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.

🎉 Phòng Giáo vụ sẽ tổ chức khai giảng khóa học mới của năm 2022 cho các lớp năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi Thành phố.

🍀Thời gian khóa học là 4 tuần, học phí bằng 50% học phí các khóa học trước dịch.

📖 Ngày khai giảng từ ngày 08/01/2022. ( Khóa học này chưa tổ chức dạy bù cho 2 tuần cuối của khóa 2/2021)

☎️ Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại 0888.2442.39 hoặc đến đăng ký trực tiếp tại Phòng Giáo vụ.( Phòng 105, Lầu 1 , Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh)

Chiêu sinh Lớp năng khiếu 2022

Chiêu sinh Lớp năng khiếu 2022

Chiêu sinh Lớp năng khiếu 2022