• KHAI GIẢNG THÁNG 12/2021 - KHÓA HỌC 4 TUẦN
 • THỜI GIAN HỌC: THỨ 7 - CHỦ NHẬT
 • MÔN HỌC VÀ HỌC PHÍ:
 1. NHẢY HIỆN ĐẠI: 170.000đ/4 tuần
  - Từ 6-8 tuổi: ca sáng 9h-10h (Cô Kim Châu)
  - Từ 9-14 tuổi:ca sáng 10h-11h (Cô Kim Châu)
 2. CỜ VUA: 170.000đ/4 tuần
  - Từ 6-14 tuổi: ca 15h-16h (Thầy Đinh Văn Hùng)
 3. MC NHÍ: 170.000đ/4 tuần
  - Từ 6-14 tuổi: ca sáng 9h-10h (Thầy Trung Can)
  - Từ 6-14 tuổi: ca chiều 16h-17h (Cô Nguyệt Minh)
 4. TIẾNG ANH: 170.000đ/4 tuần
  - Lớp Family and Friends: ca sáng 9h-10h (chỉ nhận học viên cũ đang học FF3 lớp cô Kim Thảo)

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:
1. Quý phụ huynh đăng ký online qua biểu mẫu: https://bit.ly/2Zh8RGb
* Sau khi đã đăng ký, phụ huynh vui lòng chuyển khoản theo thông tin tài khoản sau:
- Tên TK: NHÀ THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Số TK: 00211 0001 4497007 - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
- Nội dung CK: Họ và tên học viên-Số điện thoại (trùng với số ĐT đã đăng ký tại biểu mẫu)-Môn học
(Ví dụ: NGUYEN VAN A-090XXXXXXX-NHAY HIEN DAI)

2. Hoặc quý phụ huynh đăng ký trực tiếp tại phòng Giáo vụ Nhà Thiếu Nhi Thành Phố.
* LƯU Ý: KHI ĐẾN ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP, PHỤ HUYNH VUI LÒNG XUẤT TRÌNH THẺ XANH COVID-19, KHAI BÁO Y TẾ VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM NGUYÊN TẮC 5K.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại Phòng Giáo vụ: 0888.244.239

Chiêu sinh Lớp năng khiếu trực tuyến - 2021