📣 Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tố chức "Lớp Năng khiếu bán trú" và "Lớp Kỹ năng trải nghiệm" - Hè 2021

☘ Thời gian ghi danh: từ thứ Hai đến thứ Sáu
- Sáng: 7g45 đến 11g15
- Chiều: 14g00 đến 17g00

☎ Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo vụ - ĐT: 0888 24 42 39

🔥 Phụ huynh đến liên hệ vui lòng đeo khẩu trang và tuân thủ nguyên tắc 5K

Khai giảng Lớp bán trú, kỹ năng trải nghiệm - Hè 2021

Khai giảng Lớp bán trú, kỹ năng trải nghiệm - Hè 2021

Khai giảng Lớp bán trú, kỹ năng trải nghiệm - Hè 2021