Thực hiện theo công văn chỉ đạo số: 1431/UBND-VX, Ngày 07/5/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Nay Nhà Thiếu Nhi Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Quý thầy cô, phụ huynh và các em thiếu nhi hiện đang học tập và sinh hoạt ở các lớp năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm nghỉ học, bắt đầu từ ngày 08/5/2021 (thứ 7).

Thời gian học lại sẽ có thông báo sau ./.

Thông báo nghỉ học lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi

Thông báo nghỉ học lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi

Thông báo nghỉ học lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi