THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH                                                  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
                       NHÀ THIẾU NHI THÀNH PHỐ
                            Số:        -KH/NTN                                                   Tp.Hồ Chí Minh, ngày     tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH
Liên hoan “Đội phát thanh măng non” lần I
các Nhà Thiếu nhi toàn thành  – năm 2017

         - Thực hiện chương trình hoạt động của Nhà Thiếu nhi thành phố và chương trình hoạt động các Nhà Thiếu nhi Quận – Huyện năm 2017;
- Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố năm học 2016 – 2017 với chủ đề: “ Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm”;
Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và 76 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2017), Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng  Nhà Thiếu nhi Quận 12 tổ chức Liên hoan “Đội phát thanh măng non” lần I các Nhà Thiếu nhi toàn thành năm 2017. 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Khuyến khích Nhà Thiếu nhi các Quận, Huyện trong toàn thành phố xây dựng lực lượng tuyên truyền phát thanh măng non tại các đơn vị;
- Tổ chức thêm một loại hình sinh hoạt chính trị hấp dẫn, thu hút và tạo hiệu quả sâu, rộng tại các đơn vị Nhà Thiếu nhi Quận, Huyện;
- Tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu nhi trong thành phố, có điều kiện gặp gỡ, trao đổi nâng cao chuyên môn. Qua Liên hoan sẽ phát hiện và bồi dưỡng cho các em có năng khiếu về khả năng biên tập bài viết, phát thanh, góp phần phát triển các nội dung sinh hoạt chính trị của Thiếu nhi trong toàn thành phố.
2. Yêu cầu:
Nội dung Liên hoan thiết thực, phù hợp, đúng đối tượng, chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thực hiện đúng tiến độ, thời gian theo kế hoạch đề ra.
Phương châm thực hiện: Bổ ích – Sáng tạo Ý nghĩa” .

II. ĐỊA ĐIỂM ­ THỜI GIAN:
1. Địa điểm: tại Nhà Thiếu nhi Quận 12
(Số 100, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12)
2. Thời gian: Liên hoan diễn ra ngày 06 tháng 8 năm 2017 (Chủ nhật)
3. Thành phần tham gia: mỗi đơn vị 05 thiếu nhi, 01 phụ trách

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC LIÊN HOAN:
1. Chương trình tập huấn, trao đổi kinh nghiệm:
- Thời gian: 9g00 ngày 27/6/2017 (Thứ 3)
- Nội dung:
+ Tập huấn trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật biên tập các bài phát thanh măng non cho Thiếu nhi;
+ Tập huấn trao đổi kinh nghiệm sử dụng kỹ thuật thu âm, xử lý âm thanh đơn giản các bài phát thanh măng non.
2. Chương trình Liên hoan “Đội phát thanh măng non” lần I  các Nhà Thiếu nhi toàn thành năm 2017:
- Thời gian: từ 7g00 đến 17g30 ngày 06/8/2017 (Chủ nhật)
- Thành phần: mỗi đơn vị 5 thiếu nhi, 1 phụ trách
- Nội dung – Thể lệ dự thi: (đính kèm)
+ Thi biên tập kịch bản phát thanh
+ Thi phát thanh trực tiếp
- Chương trình chi tiết (dự kiến) liên hoan:
+ 7g30-8g30: Khai mạc Liên hoan “Đội phát thanh măng non” lần I các Nhà Thiếu nhi toàn thành
+ 8g30-11g30: Thi biên tập kịch bản phát thanh
+ 11g30-13g30: Ban Giám khảo chấm biên tập kịch bản, các đội tuyển nghỉ ngơi chuẩn bị thi buổi chiều
+ 13g30-16g00: Thi phát thanh trực tiếp
+ 16g00 -17g00: Tổng kết phát thưởng

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:
- Đ/c Phạm Ngọc Quyên – Phó Giám đốc NTN TP –Trưởng Ban Tổ chức                                              
- Đ/c Phan Văn Nam – Quận Ủy viên, Bí Thư Quận Đoàn 12, Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận 12 – Phó ban
- Đ/c Phan Thanh Duẫn – Trưởng Khoa Chính trị – Phương pháp Công tác Đội NTN TP – Phó ban thường trực
- Đ/c Phạm Hồng Tuấn – Trưởng Khoa Nghiệp vụ Cơ sở NTN TP  – Phó ban
- Đ/c Nguyễn Thanh Danh – Phó Giám đốc NTN Quận 12 –  Phó ban
Cùng các thành viên:
- Đ/c Đinh Thị Quỳnh An – Phó Giám đốc NTN Quận 12
- Đ/c Trần Tiểu Bình – Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính Quản trị  Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh
- Đ/c Nguyễn Thị Hạnh – Nhân viên Khoa Chính trị - Phương pháp  Công tác Đội NTN TP.
- Đ/c Lê Thị Kim Châu – Nhân viên Khoa Chính trị - Phương pháp  Công tác Đội NTN TP
- Đ/c Hồ Thị Thúy Phượng – Trưởng Phòng Hành chánh Quản trị Nhà Thiếu nhi Quận 12
- Đ/c Hà Quốc Việt – Phó Khoa Chính trị - Phương pháp Công tác Đội Nhà Thiếu nhi Quận 12     

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Nhà Thiếu nhi thành phố:
- Triển khai, chỉ đạo các Nhà Thiếu nhi Quận – Huyện thực hiện kế hoạch theo yêu cầu đề ra;
- Mời Ban Giám khảo và tổ chức chấm thi, công bố kết quả và điều hành trao giải.
- Chịu trách nhiệm kinh phí bồi dưỡng Ban Giám khảo, báo chí, khen thưởng, đề xuất bằng khen Thành Đoàn, giấy khen Nhà Thiếu nhi thành phố.

2. Nhà Thiếu nhi Quận 12:
- Chịu trách nhiệm đăng cai và tham mưu kế hoạch, chương trình Liên hoan “Đội phát thanh măng non” lần I các Nhà Thiếu nhi toàn thành năm 2017;
- Tham mưu cho Ban Tổ chức cấp thành các nội dung, phương án tổ chức Liên hoan;
- Xin ý kiến lãnh đạo của Quận ủy – UBND Quận 12, Ban Thường vụ Quận Đoàn về tổ chức thực hiện tại Quận 12;
- Chịu kinh phí công tác tổ chức,  đảm bảo về cơ sở vật chất tổ chức liên hoan, an ninh trật tự, y tế, thông tin tuyên truyền.

3. Các đơn vị Quận – Huyện tham gia:
- Khuyến khích các đơn vị Quận – Huyện tổ chức hoạt động liên hoan tại cơ sở để tuyển chọn lực lượng tham gia liên hoan cấp thành;
- Các đơn vị đảm bảo tuyển chọn đội tuyển, gửi danh sách đăng ký tham gia đúng thời gian quy định;
- Mỗi đơn vị tham gia đóng kinh phí công tác xã hội 500.000đ/đơn vị. Ban Tổ chức sẽ trao các suất học bổng cho các em thiếu nhi khó khăn trên địa bàn Quận 12;
- Chịu trách nhiệm kinh phí (ăn, đi lại) cho đội tuyển tham gia của đơn vị, trong quá trình tham gia theo Thông báo số 1.

4. Tiến độ thực hiện:
- Tháng 4/2017: Xây dựng kế hoạch và trình duyệt kế hoạch
- Tháng 5/2017: Họp triển khai kế hoạch và tổ chức chương trình tập huấn
- Tháng 5/2017 đến 8/2017: Các Nhà Thiếu nhi xây dựng lực lượng  và tổ chức Liên hoan tại cơ sở
- Ngày 20/7/2017: Hạn chót gửi danh sách đăng ký tham gia Liên hoan.
- Ngày 6/8/2017: Tổ chức Liên hoan “Đội phát thanh măng non” lần I các Nhà Thiếu nhi toàn thành năm 2017.

Trên đây là kế hoạch Liên hoan “Đội phát thanh măng non”  lần I  các Nhà Thiếu nhi toàn thành năm 2017.  Đề nghị các Nhà Thiếu nhi Quận, Huyện triển khai thực hiện đúng với tinh thần của kế hoạch đề ra.

 

* Nơi nhận:
- Hội Đồng Đội TW;
- BTV Thành Đoàn, Hội Đồng Đội TP;
- BGĐ NTN.TP;
- BGĐ các NTN Quận – Huyện;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Ngọc Tuyền

                                               


                    THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH                                                  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
                       NHÀ THIẾU NHI THÀNH PHỐ
                            Số:        -KH/NTN                                                   Tp.Hồ Chí Minh, ngày     tháng 5 năm 2017

THỂ LỆ
Liên hoan “Đội phát thanh măng non” lần I
các Nhà Thiếu nhi toàn thành  – năm 2017

1. Tên gọi: Liên hoan “Đội phát thanh măng non” lần I các Nhà Thiếu nhi toàn thành năm 2017
2. Thành phần tham gia liên hoan:
- Mỗi đơn vị Nhà Thiếu nhi Quận – Huyện chọn cử 01 đội gồm 5 em Thiếu nhi (độ tuổi 09 tuổi đến 15 tuổi) và 01 phụ trách.
- Chia thành 2 bảng:
+ Bảng A: Có 11 đội Nhà Thiếu nhi thuộc cụm thi đua số 3 và 4 gồm các quận - huyện (Cụm 3: Quận 2, Quận 7, Quận 9, Quận 12,Quận Thủ Đức,Quận Bình Tân; Cụm 4: Huyện Cần Giờ, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ Chi,   Huyện Bình Chánh, Huyện Hóc Môn)
+ Bảng B: Có 13 đội Nhà Thiếu nhi thuộc cụm thi đua số 1 và 2 gồm các Quận – Huyện (Cụm 1: Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11,Quận Tân Bình; Cụm 2: Quận 4, Quận 6, Quận 8, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Phú)
3. Nội dung chủ đề phát thanh:
Các đơn vị tham gia liên hoan sẽ tiến hành bốc thăm theo các chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra trong ngày thi. Nội dung chủ đề là các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm, những gương anh hùng nhỏ tuổi, các hoạt động Đội và phong trào của thiếu nhi thành phố, truyền thống lịch sử, di tích và các danh lam thắng cảnh…
4. Nội dung các phần thi:
4.1 Biên tập kịch bản phát thanh: 30 điểm
- Các đội biên tập 01 kịch bản phát thanh 10 phút theo 01 trong các chủ đề đã bốc thăm.
- Thời gian thực hiện biên tập: 180 phút
- Tiêu chí chấm thi:
+ Kịch bản được đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14, phong chữ  Time New Roman (Các đội tự chuẩn bị máy vi tính, máy in và các thiết bị      cần thiết để thực hiện phần thi của mình).
+ Kịch bản gồm 03 phần chính: phần mở (giới thiệu),  phần chủ đề chính, phần kết.
+ Nội dung kịch bản phát thanh phải đúng chủ đề đã bốc thăm, thể hiện rõ sự phân công vai trò phối hợp giữa các thành viên trong đội. Ngoài ra, kịch bản  cần chi tiết, cụ thể các vật dụng hỗ trợ, các bài hát, ca khúc (nếu có)…. để làm nổi bật và bao quát toàn diện chương trình phát thanh sẽ diễn ra vào buổi chiều.
- Phụ trách của mỗi đơn vị có trách nhiệm định hướng về ý tưởng cho phần biên tập kịch bản, hỗ trợ quá trình xây dựng kịch bản, tập dợt  phát thanh, kiểm tra, đánh giá kịch bản nhưng không được làm thay cho các em.
4.2 Phần thi phát thanh viên trực tiếp: 70 điểm
- Các đội thực hiện nội dung phát thanh trực tiếp theo kịch bản đã nộp thi trong phần  “Biên tập kịch bản phát thanh”.
- Thời gian phát thanh tối đa là 10 phút.
- Phần thi phát thanh viên trực tiếp được chấm trên 03 tiêu chí:
a/  Phát thanh viên: Các đội phân công tối đa 03 em tham gia phát thanh. Tiêu chí chấm điểm gồm: giọng đọc và bố cục diễn đạt các nội dung kịch bản   đã được biên tập;
b/  Xử lý kỹ thuật: các đội đảm bảo chất lượng âm thanh rõ ràng, hình ảnh (nếu có) đẹp mắt, hấp dẫn. Khuyến khích sử dụng nhạc hiệu, nhạc đệm, nhạc hỗ trợ nội dung trong bài phát thanh;
c/ Sự phối hợp giữa thành viên trong đội phát thanh: khoa học, nhịp nhàng đảm bảo hiệu quả, chất lượng chương trình phát thanh.
* Ghi chú:
- Điểm trừ: trừ từ 05 điểm đến 20 điểm nếu vi phạm các lỗi sau:
+ Nội dung lời thoại không đảm bảo 2/3 thời gian (7 phút) trong tổng thời gian thi là 10 phút;
+ Chương trình phát thanh quá thời gian quy định 10 phút. (Quá mỗi phút phát thanh trừ 02 điểm).
5. Cơ cấu giải thưởng:
Ban Tổ chức sẽ trao các giải A, B, C theo tổng số điểm 03 phần thi: biên tập kịch bản phát thanh, xử lý kỹ thuật âm thanh, phát thanh viên trực tiếp.
6. Một số quy định chung:
- Các kịch bản biên tập phải là những tác phẩm mới, chưa công bố và phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức hủy kết quả liên hoan nếu phát hiện đơn vị có sử dụng hoàn toàn các kịch bản biên tập đã được thông tin đại chúng;
- Các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham gia về Nhà Thiếu nhi Quận 12 qua mail nhathieunhiquan12@gmail.com và văn bản chính thức trễ nhất vào ngày 20/7/2017(theo mẫu dưới đây).

 

                                                                           

  BAN TỔ CHỨC

 

 Download: Mẫu Đăng Ký Phát thanh măng non toàn thành lần 7