Ñònh höôùng baèng baûn ñoà

Bản đồ: là một bức họa theo tỷ lệ. Phản ánh đầy đủ của một phần mặt đất, trên đó ghi rõ những đặc điểm thiên nhiên và nhân tạo như núi , rừng, sông , rạch, đường xá,đô thị, xóm làng, chùa chiền, nhà thờ... bằng những ước hiệu quốc tế, có hình thể và màu sắc khác nhau.

Ước hiệu địa hình: các cảnh vật ngoài địa thế như sông, suối, phố xá, nhà ở, đường sắt, đường bộ... Đều được ghi lại trên bản đồ không phải bằng những hình ảnh mà bằng ước hiệu. Ước hiệu không vẽ theo tỷ lệ, nhưng tôn trọng chiều hướng và vị trí.

 

 

Có 5 loại ước hiệu:

1. Đường giao thông: Đường sắt, đường nhựa, đường đất, đường mòn.

2. Thuỷ lộ: Sông, suối, mương, kênh....

3. Thảo mộc: Rừng rậm, rừng thưa, đồn điền...

4. Kiến trúc: Nhà cửa, phố xá, làng mạc, thành luỹ, tàn tích, phi trường…

5. Linh tinh: Địa giới, vòng cao độ…

Màu sắc ước hiệu:

1. Màu đỏ: Chỉ xa lộ, đường nhựa, phố thị…

2. Màu xanh lam: Chỉ dòng nước hay những gì thuộc về nước (sông, suối, biển…)

3. Màu xanh lục - (đậm hay nhạt): Chỉ thảo mộc, cánh rừng.

4. Màu đen: Chỉ làng mạc, nhà cửa, công trình kiến trúc.

5. Màu nâu: Chỉ vòng cao độ, thế đất …

Tỷ lệ xích: là tỷ số giữa khoảng cách hai điểm đo được trên bản đồ so với khoảng cách thực sự ở ngoài địa thế.

Tỷ lệ = Khoảng cách 2 điểm trên bản đồ/Khoảng cách 2 điểm ngoài địa thế

Thí dụ: Một đoạn đường từ A đến B dài 500 mét. Các bạn chỉ vẽ trên bản đồ dài 20mm. Vậy các bạn đã vẽ con đường AB theo tỷ lệ là 20/500.000 hay là 1/25.000.

Tỷ lệ 1/25.000 có nghĩa là một ly (mm) trên bản đồ thì bằng 25.000 ly (mm) ở ngoài địa thế.

Định hướng:

1. Bằng địa bàn: đặt địa bàn lên bản đồ. Xoay bản đồ sao cho hướng Bắc địa bàn nằm cùng với hướng Bắc của bản đồ.

2. Bằng chi tiết địa thế: không có bản đồ trong tay. Căn cứ vào hướng của những chi tiết ngoài địa thế như con đường, dòng sông, đồi núi, công trình kiến trúc… hoặc các hướng mặt trời, trăng sao….để xác định phương hướng mà đặt bản đồ cho phù hợp với chi tiết trên đó.

Thí dụ: Chúng ta có vị trí là 1 là đỉnh một ngọn đòi. Vị trí 2 là chân của một ngọn núi. Các bạn xoay bản đồ làm sao cho hướng chi tiết trên bản đồ trùng hướng với chi tiết ngoài địa thế.

 

 

Xác định điểm đứng trên bản đồ

Tìm và đứng ngay vào một điểm chuẩn đặc biệt của địa hình mà các bạn có thể tìm thấy dễ dàng trên bản đồ như: ngã ba đường, cầu, đỉnh chùa … tức là đã xác nhận được điểm đứng của mình.

 

 

- Một số lời khuyên khi đi lạc

- Phòng ngừa hỏa hoạn trong nhà

- Cách nấu ăn và tạo ra lửa trong trại

- Định hướng bằng điạ vật

- Định hướng bằng địa bàn & Cách chế tạo

- Định hướng bằng hoa gió

- Các loại lều thường gặp

- Hướng dẫn làm mặt nạ hóa trang

- Biển trời của ta